Die verskil tussen sielkunde en psigiatrie (deel 1)

Donderdag, April 14th, 2016

Anja van den Berg

 

 

Die moderne lewe is vol rompslomp, spertye, frustrasies en eise; dit is nie ongewoon dat negatiewe emosies met tye die botoon voer nie. As jy agterkom jy kan nie sonder ʼn terapeut se hulp regkom nie, is dit beslis beter om hulp te soek voordat jou hanteringshulpbronne uitgeput is.

Hoewel ʼn groot persentasie mense kan baat vind by die ingryping van ʼn opgeleide terapeut, is daar steeds baie min mense wat vir behandeling gaan. “Hoe vroeër ʼn mens hulp kry, hoe makliker is dit om deur die probleem te werk,” sê sielkundige Daniel J. Reidenberg.

As jy besluit om ʼn terapeut te gaan spreek, wat sal die beste by jou behoeftes pas – ʼn psigiater of ʼn sielkundige?

Die terme sielkundige en psigiater word dikwels verwar omdat daar gemeen word dat hulle dieselfde betekenis het. Hoewel beide die brein, emosies, gevoelens en gedagtes bestudeer, verskil die inhoud en omvang van die benadering en dienste wat deur sielkundiges en psigiaters verskaf word.

Volgens die sielkundeprofessore D.A. Louw en D.J.A. Edwards is die belangrikste onderskeid die feit dat psigiaters ook as mediese dokters opgelei is en dieselfde gesag het om medikasie voor te skryf en fisiese ondersoeke te doen. Hulle fokus hoofsaaklik op siektes wat verband hou met ʼn chemiese wanbalans.

Reidenberg verduidelik dat sielkundiges se hoofdoel is om pasiënte te fasiliteer om insig te verkry in hul emosies, persepsies en struikelblokke. Sielkundiges leer hulle pasiënte strategieë om stres te verlig en hul herstelvermoë te verbeter. Hulle fokus primêr op die pasiënt se sienings, gevoelens, algemene geestesgesondheid en vaardighede om alledaagse gebeure te hanteer. Sielkundiges is verplig om emosionele en geestelike versteurings met niemediese metodes te behandel en kies hoofsaaklik ‘n vorm van psigoterapie om hul kliënte te help.

 

Waarmee is sielkundiges gemoeid?

Sielkunde is eerstens gemoeid met die normale funksionering van die verstand en ondersoek areas soos leer, onthou en die normale sielkundige ontwikkeling van kinders.

Lucille Zwemstra, medewerker van Psychotherapy.co.za, verduidelik dat sielkundiges verskynsels soos persepsie, kognisie, emosie, persoonlikheid, gedrag en interpersoonlike verhoudings bestudeer. Sielkundige kennis word dan toegepas op verskeie gebiede van menslike aktiwiteite, insluitend kwessies rakende die daaglikse lewe – soos familie, onderwys en indiensneming – en die behandeling van verwante geestesongesteldhede.

Sielkundiges probeer om die rol van geestelike funksies in individuele en sosiale gedrag te verstaan en verken terselfdertyd die onderliggende fisiologiese en neurologiese prosesse.

 

Wat is psigiaters se kundigheidsveld?

Psigiatrie is die studie van geestessiektes en die diagnose, bestuur en voorkoming daarvan. Psigiaters is mediese dokters wat spesialiseer in psigiatrie; hulle behandel geestesongesteldhede dus deur gebruik te maak van die biomediese benadering.

Psigiaters verskil van die meeste ander geestesgesondheidswerkers en dokters aangesien hulle vertroud moet wees met beide die sosiale en biologiese wetenskappe.

Volgens Robin Emsley, medewerker van die British Journal of Psychiatry, is Suid-Afrika gelukkig dat die nasionale beheerliggaam, die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, psigiatrie erken as die vyfde groot kliniese spesialiteit naas geneeskunde, chirurgie, pediatrie, en obstetrie (verloskunde) en ginekologie. Dit verseker dat voldoende opleidingstyd en hulpbronne aan die veld toegestaan word.

Psigiaters is een van slegs ʼn paar geestesgesondheidswerkers wat pasiënte fisies mag ondersoek en psigiatriese medikasie voorskryf.

 

Waar oorvleuel sielkundige en psigiatriese velde?

Hoewel hierdie artikel die verskille tussen sielkundiges en psigiaters beklemtoon, werk die twee beroepe dikwels saam.

Net psigiaters mag geestessiektes bestuur deur sekere medikasie aan te beveel, maar beide sielkundiges en psigiaters gebruik psigoterapie as ʼn behandelingsmetode. Beide groepe dra ook met navorsing by tot die veld van geestesgesondheid.

Psigiaters en sielkundiges werk ook dikwels saam om pasiënte te behandel. ʼn Sielkundige kan nie voorskrifte skryf nie, maar kan aanbeveel dat ʼn pasiënt ʼn medewerkende psigiater spreek om medikasie te kry. Vir psigiaters is die situasie omgekeerd: hulle verwys pasiënte dikwels na medesielkundiges vir berading en/of spesifieke of gespesialiseerde terapie vir geestesongesteldhede (byvoorbeeld, traumaberading).

Binne ʼn biopsigososiale raamwerk is beide kundiges dikwels nodig om ʼn pasiënt doeltreffend te behandel. Navorsing het getoon dat die beste langtermynbehandeling vir sekere geestesiektes ʼn kombinasie van medikasie en psigoterapie is.

 


 

Bronne:

Anoniem. 2015. 8 Signs You Should See A Therapist. Huffpost Healthy Living, [aanlyn] 11 Aug. Beskikbaar by: <http://www.huffingtonpost.com/2014/02/12/8-signs-you-should-see-a_n_4718245.html>.

Anoniem. Differences between psychology, psychiatry and psychotherapy. Health Careers. Beskikbaar by: <https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/psychological-therapies>.

Anoniem. Psychologist vs Psychiatrist – What’s the Difference? EFPA. Beskikbaar by: <http://www.efpa.be/psychologist-psychiatrist.htm>.

Cherry, K. 2016. What Is Psychotherapy? The History, Approaches and Criticisms of Psychotherapy. AboutHealth, [aanlyn] 19 Februarie. Beskikbaar by: <http://psychology.about.com/od/psychotherapy/a/what-is-psychotherapy.htm>.

DavidvdW. 2009. The difference between psychologists and psychiatrists. Psycotherapy.co.za. Beskikbaar by: <http://www.psychotherapy.co.za/GeckoLinks_show.asp?TYP=7&EntryID=859>.

Edwards, D.J.A. en Louw, D.A. 1998. Sielkunde: ʼn Inleiding vir studente in Suider Afrika. Johannesburg: Heinemann.

Emsley, R. 2001. Focus on psychiatry in South Africa. The British Journal of Psyciatry, [e-tydskrif] 178(4). Beskikbaar by: BJPsych website <http://bjp.rcpsych.org/content/178/4/382>.

Rehagen, T. Psychology vs. Psychiatry: Which Is Better? WebMD. Beskikbaar by: <http://www.webmd.com/mental-health/features/psychologist-or-psychiatrist-which-for-you>.

 

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe om met ‘n Jekyll-en-Hyde-baas te werk
Anja van den Berg   Jy kan nie jou baas heeltemal kleinkry nie. Soms is hy maats met jou en innemend; ander kere verkleineer hy jou voor die span. Hoe hanteer mens ʼn bestuurder wat soos Doktor Jekyll en Meneer Hyde optree? “Die briljantste entrepreneurs, leiers en base verander van gedagte. Hulle roem daarop dat […]
Sal robotte teen 2025 jou werk oorneem?
Anja van den Berg   Van motors wat hulself bestuur tot sogenaamde ‘carebots’ vir bejaardes, verteenwoordig snelle vooruitgang in tegnologie reeds lankal ʼn potensiële bedreiging  vir baie beroepe wat normaalweg deur die menslike arbeidsmag uitgevoer word. Kundiges glo nou dat bykans 50% van beroepe wat tans bestaan, teen 2025 geheel en al oorbodig sal wees […]
Hoër salaris of korter pendelroete? Daar is ’n duidelike wenner
Amy Morin   Die glans van ’n groter salaristjek kan dit aanloklik maak om ‘n langer pendelroete te aanvaar. Dit is ’n dilemma waarvoor die meeste mense vroeër of later te staan kom. Hoeveel meer moet jy betaal word vir ’n pendelrit van ’n ekstra 30 minute? Hoeveel is jou tyd regtig werd? Jy is […]
1 2 3 51