Die verskil tussen sielkunde en psigiatrie (deel 1)

Donderdag, April 14th, 2016

Anja van den Berg

 

 

Die moderne lewe is vol rompslomp, spertye, frustrasies en eise; dit is nie ongewoon dat negatiewe emosies met tye die botoon voer nie. As jy agterkom jy kan nie sonder ʼn terapeut se hulp regkom nie, is dit beslis beter om hulp te soek voordat jou hanteringshulpbronne uitgeput is.

Hoewel ʼn groot persentasie mense kan baat vind by die ingryping van ʼn opgeleide terapeut, is daar steeds baie min mense wat vir behandeling gaan. “Hoe vroeër ʼn mens hulp kry, hoe makliker is dit om deur die probleem te werk,” sê sielkundige Daniel J. Reidenberg.

As jy besluit om ʼn terapeut te gaan spreek, wat sal die beste by jou behoeftes pas – ʼn psigiater of ʼn sielkundige?

Die terme sielkundige en psigiater word dikwels verwar omdat daar gemeen word dat hulle dieselfde betekenis het. Hoewel beide die brein, emosies, gevoelens en gedagtes bestudeer, verskil die inhoud en omvang van die benadering en dienste wat deur sielkundiges en psigiaters verskaf word.

Volgens die sielkundeprofessore D.A. Louw en D.J.A. Edwards is die belangrikste onderskeid die feit dat psigiaters ook as mediese dokters opgelei is en dieselfde gesag het om medikasie voor te skryf en fisiese ondersoeke te doen. Hulle fokus hoofsaaklik op siektes wat verband hou met ʼn chemiese wanbalans.

Reidenberg verduidelik dat sielkundiges se hoofdoel is om pasiënte te fasiliteer om insig te verkry in hul emosies, persepsies en struikelblokke. Sielkundiges leer hulle pasiënte strategieë om stres te verlig en hul herstelvermoë te verbeter. Hulle fokus primêr op die pasiënt se sienings, gevoelens, algemene geestesgesondheid en vaardighede om alledaagse gebeure te hanteer. Sielkundiges is verplig om emosionele en geestelike versteurings met niemediese metodes te behandel en kies hoofsaaklik ‘n vorm van psigoterapie om hul kliënte te help.

 

Waarmee is sielkundiges gemoeid?

Sielkunde is eerstens gemoeid met die normale funksionering van die verstand en ondersoek areas soos leer, onthou en die normale sielkundige ontwikkeling van kinders.

Lucille Zwemstra, medewerker van Psychotherapy.co.za, verduidelik dat sielkundiges verskynsels soos persepsie, kognisie, emosie, persoonlikheid, gedrag en interpersoonlike verhoudings bestudeer. Sielkundige kennis word dan toegepas op verskeie gebiede van menslike aktiwiteite, insluitend kwessies rakende die daaglikse lewe – soos familie, onderwys en indiensneming – en die behandeling van verwante geestesongesteldhede.

Sielkundiges probeer om die rol van geestelike funksies in individuele en sosiale gedrag te verstaan en verken terselfdertyd die onderliggende fisiologiese en neurologiese prosesse.

 

Wat is psigiaters se kundigheidsveld?

Psigiatrie is die studie van geestessiektes en die diagnose, bestuur en voorkoming daarvan. Psigiaters is mediese dokters wat spesialiseer in psigiatrie; hulle behandel geestesongesteldhede dus deur gebruik te maak van die biomediese benadering.

Psigiaters verskil van die meeste ander geestesgesondheidswerkers en dokters aangesien hulle vertroud moet wees met beide die sosiale en biologiese wetenskappe.

Volgens Robin Emsley, medewerker van die British Journal of Psychiatry, is Suid-Afrika gelukkig dat die nasionale beheerliggaam, die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, psigiatrie erken as die vyfde groot kliniese spesialiteit naas geneeskunde, chirurgie, pediatrie, en obstetrie (verloskunde) en ginekologie. Dit verseker dat voldoende opleidingstyd en hulpbronne aan die veld toegestaan word.

Psigiaters is een van slegs ʼn paar geestesgesondheidswerkers wat pasiënte fisies mag ondersoek en psigiatriese medikasie voorskryf.

 

Waar oorvleuel sielkundige en psigiatriese velde?

Hoewel hierdie artikel die verskille tussen sielkundiges en psigiaters beklemtoon, werk die twee beroepe dikwels saam.

Net psigiaters mag geestessiektes bestuur deur sekere medikasie aan te beveel, maar beide sielkundiges en psigiaters gebruik psigoterapie as ʼn behandelingsmetode. Beide groepe dra ook met navorsing by tot die veld van geestesgesondheid.

Psigiaters en sielkundiges werk ook dikwels saam om pasiënte te behandel. ʼn Sielkundige kan nie voorskrifte skryf nie, maar kan aanbeveel dat ʼn pasiënt ʼn medewerkende psigiater spreek om medikasie te kry. Vir psigiaters is die situasie omgekeerd: hulle verwys pasiënte dikwels na medesielkundiges vir berading en/of spesifieke of gespesialiseerde terapie vir geestesongesteldhede (byvoorbeeld, traumaberading).

Binne ʼn biopsigososiale raamwerk is beide kundiges dikwels nodig om ʼn pasiënt doeltreffend te behandel. Navorsing het getoon dat die beste langtermynbehandeling vir sekere geestesiektes ʼn kombinasie van medikasie en psigoterapie is.

 


 

Bronne:

Anoniem. 2015. 8 Signs You Should See A Therapist. Huffpost Healthy Living, [aanlyn] 11 Aug. Beskikbaar by: <http://www.huffingtonpost.com/2014/02/12/8-signs-you-should-see-a_n_4718245.html>.

Anoniem. Differences between psychology, psychiatry and psychotherapy. Health Careers. Beskikbaar by: <https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/psychological-therapies>.

Anoniem. Psychologist vs Psychiatrist – What’s the Difference? EFPA. Beskikbaar by: <http://www.efpa.be/psychologist-psychiatrist.htm>.

Cherry, K. 2016. What Is Psychotherapy? The History, Approaches and Criticisms of Psychotherapy. AboutHealth, [aanlyn] 19 Februarie. Beskikbaar by: <http://psychology.about.com/od/psychotherapy/a/what-is-psychotherapy.htm>.

DavidvdW. 2009. The difference between psychologists and psychiatrists. Psycotherapy.co.za. Beskikbaar by: <http://www.psychotherapy.co.za/GeckoLinks_show.asp?TYP=7&EntryID=859>.

Edwards, D.J.A. en Louw, D.A. 1998. Sielkunde: ʼn Inleiding vir studente in Suider Afrika. Johannesburg: Heinemann.

Emsley, R. 2001. Focus on psychiatry in South Africa. The British Journal of Psyciatry, [e-tydskrif] 178(4). Beskikbaar by: BJPsych website <http://bjp.rcpsych.org/content/178/4/382>.

Rehagen, T. Psychology vs. Psychiatry: Which Is Better? WebMD. Beskikbaar by: <http://www.webmd.com/mental-health/features/psychologist-or-psychiatrist-which-for-you>.

 

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Mediese wetenskaplike: Wat behels dié beroep?
Karen van der Berg   Vir prof. Gerhard Walzl is mediese navorsing soos om lid van ʼn aflosspan te wees – die aflosstok moet aangegee word om die momentum te behou. Prof. Walzl is die hoof van die Universiteit Stellenbosch se Departement van Biomediese Wetenskappe. Maar wat behels ʼn mediese wetenskaplike se beroep? Vir hom […]
Wat behels ʼn beroep in die onderwys werklik?
Cyril Blackburn   Om ʼn onderwyser te wees, is ʼn edele beroep: Elke onderwyser het gedurende sy of haar loopbaan die geleentheid om ander te help ontwikkel en ʼn daadwerklike impak te maak sodat ʼn diverse groep leerders hulle volle potensiaal kan bereik. Die onderwys is ongelukkig ook een van die beroepe met die meeste […]
Tegnologie sal baie dokters, prokureurs en ander vakkundiges vervang
Richard Susskind en Daniel Susskind   Teen die agtergrond van die bewering dat kunsmatige intelligensie (KI) en robotte sit en wag om die grootste deel van vandag se werkmag  te vervang, glo die meeste van vandag se hoofstroomvakkundiges ─ dokters, prokureurs, rekenmeesters, ensovoorts ─ dat hulle grootliks ongeskonde anderkant sal uitkom. Tydens ons konsultwerk en […]
1 2 3 55