Foto: cottonbro | PexelsFaktore by beroepskeuse

Woensdag | 12 Augustus | 2020

Deur Emsie Martin

Die inperking het baie ontwrigting in almal en ook kinders se lewens veroorsaak. Tog is die belangrik dat ons kinders besef dat die lewe aangaan. Na die inperking moet hulle verder studeer en werk. Hul beroepskeuse is van kardinale belang in ʼn wêreld wat verander het.

Faktore by beroepskeuse

ʼn Beroepskeuse is een van die belangrikste besluite wat jy in jou lewe sal maak en het ʼn enorme impak op jou lewe. Die keuse van ʼn loopbaan is dus nie ʼn besluit wat sommer ligweg geneem behoort te word nie. Daar is belangrike faktore wat in aanmerking geneem moet word.

Dr. ST Potgieter, sielkundige, bespreek kortliks van hierdie faktore:

Persoonlikheid

Dit is belangrik om te bepaal of jou persoonlikheid by die aard van ʼn sekere beroep sal inskakel. Indien jy teruggetrokke is, mag die loopbaan van ʼn toergids dalk nie by jou geaardheid pas nie. Daarteenoor sal die beroep van ʼn toergids waarskynlik vir die ekstrovert meer geskik wees.

Belangstelling

Kinders se belangstellings in die vroeër kinderjare fluktueer heelwat. By die ouer kind, gewoonlik rondom agtien jaar, raak die belangstelling relatief meer konstant en kan dit doeltreffender by ʼn beroepskeuse aangewend word. Jy kan oor die belangstelling beskik om ʼn mediese dokter te word, maar jou skolastiese punte mag te laag wees hiervoor. Leer ken die wêreld van werk.

Aanleg

Daar is vele aanlegte wat nie met psigometriese toetsing gemeet kan word nie, byvoorbeeld handvaardigheid, kuns- of ʼn sportaanleg. Vakprestasie gee gewoonlik reeds ʼn goeie aanduiding van sommige aanlegte, byvoorbeeld ʼn leerling se prestasie in tale behoort ʼn aanduiding van sy of haar verbale aanleg, of wiskunde van ʼn numeriese aanleg, te wees. Gewoonlik weet leerlinge al tot ʼn groot mate wat hulle sterker aanlegte is.

Intellektuele vermoë

Sekere beroepe verg ʼn sterker intellektuele vermoë. Verstandsvermoë kan dus bepalend wees by die keuse van verdere akademiese studies en by beroepskeuse. Verstandsvermoë is wel ʼn belangrike faktor, maar dit is nie die enigste faktor vir sukses nie. Harde werk en deursettingsvermoë speel ʼn groot rol daarin om suksesvol in jou beroep te wees.

Motivering

Hierdie aspek word dikwels onderskat by beroepskeuse. Motivering bepaal tot ʼn groot mate ʼn student se deursettingsvermoë, werkywer, selfvertroue en om op doelwitte gefokus te bly. ‘n Student wat gemiddeld op skool presteer het, kan met harde werk en pligsgetrouheid groot sukses behaal. Daarteenoor kan gebrekkige motivering ʼn intelligente student verhinder om sy of haar potensiaal te bereik.

Finansies

Finansies speel dikwels ʼn belangrike rol. Opleiding aan universiteite en kolleges is duur en wanneer daar ʼn gebrek aan geldelike ondersteuning is, kan dit ʼn struikelblok in die pad van verdere studies wees. Begin dus reeds vroeg om aansoek te doen vir beurse en lenings. Skakel met opleidingsinstansies en maak seker van die kostes, betalingsmetodes, beurse en so meer.

Blootstelling

Hierdie is ʼn belangrike aspek by beroepskeuse. Wanneer ʼn leerling in kontak kom met ʼn beroep, sommige kere deur toeval, kan die belangstelling in daardie beroepsveld geprikkel word. Daarom is dit nodig om ʼn kind reeds van vroeg af bloot te stel aan die wêreld van werk deur besoeke, lees, gesprekke en werkskadu.

Realiteit van aanvraag

Die realiteit van werksaanvraag vir ʼn sekere beroep is belangrik. Dit is ʼn aspek wat in aanmerking geneem behoort te word met ʼn beroepskeuse. Die vraag na sommige beroepe mag oorversadig wees, terwyl daar in ander beroepe ʼn tekort aanwesig is. Tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang bring nuwe beroepe tot stand – hier hoef ʼn mens net te dink aan die talle nuwe beroepsrigtings wat ontstaan het sedert rekenaars, internet en selfone die lig gesien het. En natuurlik is daar ʼn klomp beroepe wat nie meer bestaansreg het nie en uit die mark verdwyn het. Bestudeer dus die neigings en tendense in die wêreld van werk.

Bogenoemde aspekte is belangrik wanneer ʼn beroepskeuse oorweeg word. Dit gebeur dat ʼn persoon sommer die eerste beste werk kies, dit sy of haar loopbaan maak, en vir jare daarna ongelukkig en gefrustreerd in so ʼn beroep staan. Deur ondersoek in te stel na bogenoemde faktore, en ʼn beroepsvoorligter of -sielkundige te raadpleeg, kan ʼn leerling ʼn sinvolle keuse maak wat tot ʼn gelukkige en bevredigende loopbaan lei.

Met die huidige situasie in ons skole moet ouers onthou dat kinders ook deur ‘n moeilike tyd gaan tydens hierdie grendeltyd – toon begrip en staan hulle by.

BRON:

Dr. ST Potgieter, sielkundige

https://www.pitkos.co.za/

Besoek webwerf