Foto: Andrea Piacquadio | PexelsHoe leiers tydens 'n krisis die beste kan kommunikeer

Woensdag | 09 September | 2020

Deur Anja van den Berg

Elke leier weet kommunikasie is kritiek gedurende ʼn krisis. Die COVID-19-pandemie het egter ʼn magdom meegaande dilemmas veroorsaak waarop die meeste leiers onvoorbereid was. “Min empiriese navorsing is al gedoen oor wat om aan werknemers te kommunikeer te midde van ʼn krisis,” verduidelik Brooks Holtom, ʼn professor in bestuur.

Om leiers te help om hulle kommunikasiepraktyke te verfyn het ʼn span navorsers ʼn assessering daargestel wat ontwerp is om werknemers se tevredenheid met die organisasie se oorhoofse kommunikasie tydens die COVID-19-krisis  te meet. Die evaluering is voltooi deur 10 met winsbejag-, sonder winsbejag- en regeringsorganisasies en het 830 response  tussen 24 Maart en 22 April ontvang.

Hier volg die belangrikste aanbevelings vir leiers:

  1. Kommunikeer gereeld.

Hoe die besigheid kommunikasie benader, kan werknemers se verbintenis tot hulle maatskappye maak  of breek. Die meeste leiers moet meer met hulle span interkonnekteer as wat hulle as nodig beskou. Gereelde kontak verlaag angs en onsekerheid en verseker dat die boodskap voortbestaan. Daarbenewens mag dit nodig wees dat verskillende mense boodskappe op verskillende maniere en deur verskeie  kanale hoor. Terwyl leiers uitputting mag ervaar deur kernboodskappe aanhoudend te moet herhaal, moet hulle besef spanlede het nodig om hierdie boodskappe telkemale te hoor.

  1. Verskaf veilige kanale vir terugvoer.

Werknemers moet in staat wees om hulle kommer aan leiers oor te dra sonder vrees vir vergelding, verduidelik Holtom. “Organisatoriese leiers moet die beskikbare kanale vir terugvoer kommunikeer en moet beklemtoon hoeveel hulle dit op die hart dra om van werknemers op alle vlakke te hoor.” Voorsien hulle van ʼn verskeidenheid kanale, byvoorbeeld ʼn MH-taakspan, ʼn toegewyde senior leier, ene-tot-een-gesprekke met ʼn bestuurder en ʼn anonieme kanaal vir voorstelle. Deur keuses aan te bied oor hoe om terugvoer  te gee, help om te verseker dat mense dit wel sal doen, wat op sy beurt hulle tevredenheid met hulle maatskappy se aksies sal verhoog.

  1. Spreek kommer oor werksekerheid aan.

Dit is te verstane dat mense bekommerd is oor hulle poste. Deursigtigheid is uiters belangrik en leiers moet spanlede gerusstel dat hulle poste veilig is as dit inderdaad die geval is. Is dit egter nie die geval nie, waardeer werknemers dit om dit te weet sodat hulle so gou moontlik dienooreenkomstig kan beplan. Navorsing toon dat leiers wat daaraan gewoond is om hoogs effektief en in beheer te voel dit vermy om onsekerheid en slegte nuus te erken omdat hulle dit stresvol en skuldig laat voel. Dit sal nie maklik wees nie, maar leiers moet die slegte nuus op ʼn tydige en eerlike manier oordra.

  1. Voorsien ʼn plan vir die toekoms.

Namate mense aanpas, fokus invloedryke leiers toenemend daarop om mense te help om sin te maak van die gebeure. Die soeke na betekenis is intrinsiek tot herstelling van trauma en krisis. Leiers kan ʼn betekenisvolle narratief vir hulle werknemers struktureer om ʼn algemene kultuur en waardes op te roep as toetsstene vir herstel en sterkte. Stel duidelike doelwitte vas en lê ʼn plan voor oor hoe jy beplan om hulle te bereik. Wees deursigtig oor wat die organisasie tydens en na die COVID-19-krisis wil bereik. Waar jy nie met sekerheid kan kommunikeer nie – byvoorbeeld oor wanneer die internasionale reisverbod opgehef sal word – vermy vaste en verbindende skattings. In plaas daarvan, wees eksplisiet dat jy ʼn opinie deel, erken onsekerheid, en verskaf die kriteria wat jy gaan gebruik om ʼn plan van aksie te bepaal.

Die onmiddellikheid en onsekerheid van die koronavirus-krisis lei leiers in die versoeking om brutaal reguit te wees in hulle kommunikasie met beangste belanghebbendes, of om strategiese skuiwe te maak. Gegewe hoe vinnig en drasties die pandemie mense se persoonlike en werkslewens verander het en met al die onsekerheid wat in die vooruitsig is, kyk mense nou meer as ooit na hulle leiers vir leiding en ondersteuning. As ʼn leier sal wat jy sê en hoe jy dit oordra ʼn beduidende rol spel in die bepaling van hoe jou organisasie gedurende moeilike tye presteer.

 

Bronne:

Harvard Business Review: https://hbr.org/2020/07/5-tips-for-communicating-with-employees-during-a-crisis

McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19

 

 

Besoek webwerf