‘n Breukjaar in ‘n praktiese neutedop

Dinsdag, Desember 8th, 2015

Leerders is nie altyd seker wat hulle na matriek wil gaan doen nie. Soms word keuses gemaak om in ʼn sekere rigting in te gaan, net om ʼn jaar later uit te vind dat dit nie eintlik is wat die persoon wil doen nie. In so ʼn geval behoort  ʼn breukjaar, of beter bekend onder die Engelse term, ʼn “gap”-jaar, oorweeg te word .

Tydens ʼn breukjaar het ʼn persoon die geleentheid om hom- of haarself beter te leer ken en presies uit te vind watter rigting beste geskik sal wees om in die toekoms te volg. Dit verhoed dat  die verkeerde besluite geneem en universiteitsgelde gemors word.

Deur ʼn breukjaar te neem, leer ʼn mens om op jou eie voete te staan, ingeligte beroepsbesluite te neem, onafhanklik te funksioneer en ook om verantwoordelikheid vir jou eie besluite te neem.

Die moontlikheid om oorsee te gaan werk, is slegs een opsie wat vir ʼn breukjaar oorweeg kan word. Leerders kan egter ook by ʼn breukjaarprogram inskakel. Daar is vele instellings wat jaarprogramme aanbied en fokus op individue wat meer duidelikheid oor hul toekoms wil verkry.

Hierdie instellings stel omvattende programme saam om te verseker dat geen tyd verkwis word nie en dat waardevolle kennis oorgedra word wat die persoon in sy toekoms mag nodig kry. Daar word gefokus op:

 • begrotingsbestuur
 • noodhulptegnieke
 • verhoudingsbestuur
 • uiterlike voorkoms
 • ʼn positiewe gesindheid
 • regte eetgewoontes vir ʼn besige lewe

 

Wat moet in gedagte gehou word met ʼn breukjaar?

Dit is belangrik om die nadele van so breukjaar ook in ag te neem sodat ʼn ingeligte besluit geneem kan word.

ʼn Jaar sonder akademie kan die volgende tot gevolg hê:

 • Die persoon kan die momentum en motivering om weer te begin studeer, verloor.
 • Na ʼn jaar kan die persoon sukkel om belangrike kennis en begrippe te onthou wat tydens skool geleer is en wat weer gebruik moet word in die studierigting wat die persoon gekies het.
 • Die gevaar bestaan dat die persoon glad nie weer sal wil gaan studeer nie.
 • Indien dit nie goed beplan word nie, kan ‘n breukjaar finansieel uitdagend wees.

Dit is belangrik om deeglike kennis in te win oor die aard van die breukjaar wat gevolg gaan word. Die persoon moet seker maak dat hy of sy weet wat hulle in so ʼn jaar wil doen en bereik, anders kan dit op ʼn duur en onproduktiewe jaar uitloop.

 

Waar kan jy by ʼn breukjaarprogram inskakel?

 

Bronverwysings:

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Mediese wetenskaplike: Wat behels dié beroep?
Karen van der Berg   Vir prof. Gerhard Walzl is mediese navorsing soos om lid van ʼn aflosspan te wees – die aflosstok moet aangegee word om die momentum te behou. Prof. Walzl is die hoof van die Universiteit Stellenbosch se Departement van Biomediese Wetenskappe. Maar wat behels ʼn mediese wetenskaplike se beroep? Vir hom […]
Wat behels ʼn beroep in die onderwys werklik?
Cyril Blackburn   Om ʼn onderwyser te wees, is ʼn edele beroep: Elke onderwyser het gedurende sy of haar loopbaan die geleentheid om ander te help ontwikkel en ʼn daadwerklike impak te maak sodat ʼn diverse groep leerders hulle volle potensiaal kan bereik. Die onderwys is ongelukkig ook een van die beroepe met die meeste […]
Tegnologie sal baie dokters, prokureurs en ander vakkundiges vervang
Richard Susskind en Daniel Susskind   Teen die agtergrond van die bewering dat kunsmatige intelligensie (KI) en robotte sit en wag om die grootste deel van vandag se werkmag  te vervang, glo die meeste van vandag se hoofstroomvakkundiges ─ dokters, prokureurs, rekenmeesters, ensovoorts ─ dat hulle grootliks ongeskonde anderkant sal uitkom. Tydens ons konsultwerk en […]
1 2 3 55