‘n Breukjaar in ‘n praktiese neutedop

Dinsdag, Desember 8th, 2015

Leerders is nie altyd seker wat hulle na matriek wil gaan doen nie. Soms word keuses gemaak om in ʼn sekere rigting in te gaan, net om ʼn jaar later uit te vind dat dit nie eintlik is wat die persoon wil doen nie. In so ʼn geval behoort  ʼn breukjaar, of beter bekend onder die Engelse term, ʼn “gap”-jaar, oorweeg te word .

Tydens ʼn breukjaar het ʼn persoon die geleentheid om hom- of haarself beter te leer ken en presies uit te vind watter rigting beste geskik sal wees om in die toekoms te volg. Dit verhoed dat  die verkeerde besluite geneem en universiteitsgelde gemors word.

Deur ʼn breukjaar te neem, leer ʼn mens om op jou eie voete te staan, ingeligte beroepsbesluite te neem, onafhanklik te funksioneer en ook om verantwoordelikheid vir jou eie besluite te neem.

Die moontlikheid om oorsee te gaan werk, is slegs een opsie wat vir ʼn breukjaar oorweeg kan word. Leerders kan egter ook by ʼn breukjaarprogram inskakel. Daar is vele instellings wat jaarprogramme aanbied en fokus op individue wat meer duidelikheid oor hul toekoms wil verkry.

Hierdie instellings stel omvattende programme saam om te verseker dat geen tyd verkwis word nie en dat waardevolle kennis oorgedra word wat die persoon in sy toekoms mag nodig kry. Daar word gefokus op:

 • begrotingsbestuur
 • noodhulptegnieke
 • verhoudingsbestuur
 • uiterlike voorkoms
 • ʼn positiewe gesindheid
 • regte eetgewoontes vir ʼn besige lewe

 

Wat moet in gedagte gehou word met ʼn breukjaar?

Dit is belangrik om die nadele van so breukjaar ook in ag te neem sodat ʼn ingeligte besluit geneem kan word.

ʼn Jaar sonder akademie kan die volgende tot gevolg hê:

 • Die persoon kan die momentum en motivering om weer te begin studeer, verloor.
 • Na ʼn jaar kan die persoon sukkel om belangrike kennis en begrippe te onthou wat tydens skool geleer is en wat weer gebruik moet word in die studierigting wat die persoon gekies het.
 • Die gevaar bestaan dat die persoon glad nie weer sal wil gaan studeer nie.
 • Indien dit nie goed beplan word nie, kan ‘n breukjaar finansieel uitdagend wees.

Dit is belangrik om deeglike kennis in te win oor die aard van die breukjaar wat gevolg gaan word. Die persoon moet seker maak dat hy of sy weet wat hulle in so ʼn jaar wil doen en bereik, anders kan dit op ʼn duur en onproduktiewe jaar uitloop.

 

Waar kan jy by ʼn breukjaarprogram inskakel?

 

Bronverwysings:

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Wil jy graag jou eie baas wees? Vra dan eers jouself die regte vrae
Anja van den Berg   Die meeste mense begryp dat besigheidskennis nodig is om ʼn besigheid te bedryf, maar die meeste suksesvolle besigheidseienaars het ook bykomende vaardighede en eienskappe wat ʼn suksesvolle besigheid aanhelp. Voordat jy besluit om met ʼn besigheid te begin, moet jy nadink oor watter eienskappe jy het, hoe jou kop werk […]
Die kliënt kom altyd eerste
Karen van der Berg   Die noodsaaklikheid om goeie verhoudings met kliënte te bou, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Dit is deur hierdie verhoudings wat jy werklik jou kliënte se behoeftes begin verstaan. Hannes Venter van Global & Local Inc., ’n konsultant wat hulp aan klein ondernemings bied, het vyf goue reëls om goeie […]
Voortdurende veranderings in die werkplek
Anja van den Berg   In die 1960’s het die werkplek gewentel om ʼn nege-tot-vyf-werkdag, mans het hulle vroue en kinders tuis onderhou, en werk het gewoonlik fisiese arbeid behels. Personeel het by die werk gerook – selfs in die kantoor – en daar was geen voorskrifte vir korrekte etiket in die personeelkombuis nie, aangesien […]
1 2 3 53