Foto: iStockLeer vinniger, werk beter

Maandag | 16 November | 2020

Dr Eugene Brink

Ons wil almal suksesvol in ons werk wees en vinniger leer om persoonlike groei en vordering in ons loopbane te bewerkstellig. Per slot van rekening verskaf leer kennis en ervaring en beide is sleutelkomponente van sukses.

Dit hang van verskeie faktore af, soos om in staat te wees om te leer en dit wat jy geleer het, toe te pas. Hiervoor moet daar ʼn mate van vernuf teenwoordig wees, sowel as ʼn bereidwilligheid om alle weë na leer te verken.

“Om te leer terwyl jy werk, is waarskynlik die enkel belangrikste faktor wat jou werkverrigting dryf,” sê Art Markman, professor in Psigologie en Bemarking aan die Universiteit van Texas in Austin. “Jy sal nie alles van jou werk weet wat jy moet weet wanneer jy aangestel word nie, maak nie saak hoe goed jou opleiding of hoeveel ondervinding jy in vorige poste opgedoen het nie. Die pad na leer begin met ʼn bereidwilligheid om te erken wat jy nie weet nie en ʼn belangstelling om nuwe dinge te leer.”

As om te leer tot sukses lei – veral as jy ʼn groentjie is – hoe gaan jy daarmee  te werk sonder om jou geloofwaardigheid en gewildheid te skaad?

  1. Kies die regte werk

Dit mag te laat wees nadat jy in ʼn werk is om dit te besef, maar dit is waarom hierdie wenk so waardevol is en deur almal ernstig opgeneem behoort te word. Gaurav Dewan, hoof bedryfsbeampte by Travel Food Services, sê jou loopbaan is nie soos ʼn eendagkrieketwedstryd nie, maar eerder soos ʼn toetsreeks.

Moenie te haastig wees nie, anders haak jy dalk vas waar jou belangstellings verdof  en leer ʼn neerdrukkende las word. Dit is veral van toepassing op mense wat uit hulle huidige werk wil ontsnap weens faktore wat hulle aandryf, soos ʼn nare baas, maar in ʼn werk eindig wat hulle nie bevredig nie.

  1. Neem voorraad van wat jy weet (en nie weet nie)

Volgens Markman is daar drie kritieke tipes kennis wat jou in staat stel om die volgende vrae te beantwoord: Wie? Hoe? en Waarom?. Wie? verwys na die mense met wie jy moet konnekteer om die hulpbronne, inligting, hulp en goedkeuring te moet bekom om jou werk te doen. Hoe? verwys na die prosedures wat jou in staat stel om dinge by die werk gedoen te kry. Waarom? het betrekking op goeie kousale kennis waaroor jy moet beskik oor hoe die wêreld binne jou domein van kundigheid werk. “Met kousale kennis kan jy nuwe probleme op nuwe maniere oplos eerder as om bloot ʼn prosedure uit te voer wat jy geleer het,” sê hy.

Kousale kennis laat ons toe om die kompleksiteit van ons domein en stelsels te verstaan sodat onvoorsiene en nuwe probleme hanteer kan word, terwyl oues op nuwe maniere opgelos kan word. Dit is dus belangrik om vas te stel wat jy nog nie weet nie en hierdie leemtes te supplementeer.

Tegniese entrepreneur Amy Augustine sê jy moet aandring op gereelde een-tot-een vergaderings met jou baas en dit tot jou voordeel benut. Gebruik hierdie geleenthede om te delf oor jou vordering, areas van verbetering en sleutelvaardighede wat vereis word. Soek dan die presteerders in jou departement op en emuleer hulle. Vra hulle om na jou verslae te kyk en jou van terugvoer te voorsien.

  1. Moenie te selfversekerd wees nie

Gepaardgaande met die oortuiging dat jy steeds baie het om te leer beteken jy is nie oordadig selfversekerd en ʼn wysneus nie. Aan die ander kant, as jy ʼn slimjan is, fop jy net jouself en irriteer terselfdertyd mense en sit diegene af wat jou sou kon help om te leer.

“Navorsing oor hierdie onderwerp deur David Dunning en Justin Kruger het bevind dat die mense met die minste vaardighede in baie domeine geneig is om die meeste oor te loop van vertroue in hulle vermoëns. Een groot rede hiervoor is dat hulle nie regtig verstaan hoe kundige werkverrigting lyk nie, so hulle oorskat hulle eie vermoëns relatief tot dié van ander mense sʼn,” sê Markman.

  1. Ken jou rol

Dit is imperatief aangesien dit jou leer fokus en verhoed dat jy interessante maar doodloopstrate aandurf in jou soektog na werkplekvoorligting. Renu Bohra, direkteur (MH) by DB Schenker, ʼn vervoer- en logistiekmaatskappy, sê dat ʼn werkbeskrywing deesdae nie juis nuttig is nie. Haar advies is om by jou bestuurder duidelikheid te kry oor wat van jou verwag word. Kom ooreen oor prioriteite en tydlyne om resultate te lewer en, bowe al, hou hulle op datum met jou vordering en soek gereelde terugvoer.

  1. Gaan verder

Net soos jy nooit buitengewone resultate sal bekom deur slegs gewone kantoorure te werk nie, sal jy nie uitstekend presteer as jy slegs die nodige pligte by jou eie maatskappy onder die knie kry nie. Studies toon dat die lewensduur van ʼn universiteitsgraad slegs vyf jaar is voordat die relevansie daarvan tot niet gaan. Om bo te bly moet jy voortdurend leer deur die beste boeke en industrie-blogs te lees, na die relevante potgooie te luister, en deskundiges buite jou organisasie as klankborde te gebruik. Dit hou jou denke en probleemoplossingsvaardighede vars en op datum en verhoed vermufte groepdenke.

 

Bronne

Amy Augustine, 2019, “Are you learning the ropes fast enough at your new job? Here’s how to find out”, https://www.themuse.com/advice/are-you-learning-the-ropes-fast-enough-at-your-new-job-heres-how-to-find-out.

Anjali Venugopalan, 1 October 2018, “Five ways to be a fast learner at your new job”, https://economictimes.indiatimes.com/jobs/five-ways-to-be-a-fast-learner-at-your-new-job/articleshow/66034511.cms?from=mdr.

Art Markman, 6 November 2019, “This is likely the No. 1 thing affecting your job performance”, https://www.fastcompany.com/90361698/how-you-should-approach-learning-at-work.

Besoek webwerf