Loopbaanfokus: Mediese studies

Dinsdag, Mei 31st, 2016

Solette Swanepoel

 

Is jy die ouer van ’n hoërskoolkind wat daarvan droom om ’n dokter te word? Dalk hoor jy gerugte dat min tot medies toegelaat word, maar jy weet nie hoe om jou kind se kanse vir keuring te verbeter nie. Vervolgens word ’n paar vrae oor mediese studies beantwoord.

 

Waar kan ’n mens medies studeer?

In Suid-Afrika is daar agt universiteite in vyf provinsies waar jy die graad Baccalaureus in Geneeskunde en Snykunde (MBChB) kan verwerf: die Universiteit van Kaapstad, Stellenbosch, Walter Sisulu, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Witwatersrand, Pretoria en Sefako Makgatho Gesondheidswetenskappe.

 

Hoe werk toelating en keuring?          

Aansoekers kry voorlopige toelating op grond van hulle graad 11-gemiddelde asook die uitslae van ’n verpligte toets, naamlik die Nasionale Normtoets (NNT). Die toets verskaf meer inligting oor ’n voornemende aansoeker se wiskundevermoëns sowel as akademiese en kwantitatiewe geletterdheid.

Universiteite se toelatingsvereistes verskil, maar almal vereis dat die aansoeker die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen moet slaag. Verder vereis universiteite ook ’n minimum van 50-60% in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe. Sommige universiteite neem ook uitslae van ’n taal (meestal Engels) en Lewensoriëntering in ag. Voorlopig gekeurde studente wat nie aan bogenoemde toelatingsvereistes voldoen nie, verbeur die aanvanklike keuring.

Aansoekers word nie net op grond van akademiese prestasie gekeur nie. Universiteite neem ook aktiwiteite soos leierskap, sport, kultuur en gemeenskapsdiens in ag. Ander faktore soos landelike herkoms en ras speel ook ’n rol.

Doen betyds aansoek om toelating tot mediese studies. Die meeste universiteite se aansoeke sluit in Junie. Dit is ook wys om by meer as een universiteit aansoek te doen.

 

Hoe lank neem dit om te kwalifiseer?

Die studieprogram duur ses jaar by al die universiteite, behalwe by die Universiteit van die Vrystaat, waar mediese studente vyf jaar studeer.

Die MBChB-graadprogram sluit teoretiese, praktiese en kliniese komponente in. Studente word ook in hospitale en klinieke geplaas, waar hulle met pasiënte werk. So maak studente met verskeie mediese velde (soos kardiologie, urologie, ginekologie, neurologie, psigologie, narkose, farmakologie en verloskunde) kennis.

Na voltooiing van die graadprogram moet gegradueerdes wat as mediese praktisyns wil registreer, ’n internskap van twee jaar en gemeenskapsdiens van een jaar doen. Die internskap en gemeenskapsdiens is verpligtend want daarsonder kan gegradueerdes nie praktiseer nie.

 

Wat is die loopbaangeleenthede?

Mediese dokters kan in hospitale of in privaat praktyke praktiseer, vir voorgraadse studente doseer, of mediese navorsing doen. Spesialisrigtings, byvoorbeeld chirurgie, vereis verdere nagraadse studie.

 

Watter raad is daar vir voornemende mediese studente?

Sydney Carstens, ’n dosent van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch, beveel aan dat voornemende studente met heelwat dokters van verskillende ouderdomme praat voordat hulle besluit om medies te studeer. Verder kan voornemende mediese studente hulle voorberei deur sensitief te wees vir die eiesoortige mediese behoeftes van ons land.

 

 

Bronne:

 

Kovsie Life, 2015, “Kovsies Prospectus 2016”, http://kovsielife.ufs.ac.za/dl/Userfiles/Documents/00001/647_eng.pdf.

 

Maties, 2015, “2016 Undergraduate #Admission Requirements Stellenbosch University”, http://www.maties.com/assets/File/Elektronies_boekie_Eng_print2.pdf.

 

Maties, 2015, “Riglyne vir die keuring van MBChB-studente 2015”, http://www.maties.com/assets/File/MBCHB_KEURINGSRIGLYNE_2015.pdf

 

Sefako Makgatho Health Science University (SMU), 2015, “Undergraduate Courses”, Yhttp://www.smu.ac.za/documents/prospective_students/SMU%20-%20Undergraduate%20Courses.pdf.

 

University of Cape Town, 2015, “2016 Undergraduate Prospectus”,

http://www.uct.ac.za/downloads/uct.ac.za/apply/prospectus/uctugprospectus.pdf.

 

University of KwaZulu-Natal, “Undergraduate prospectus 2015”, 2014, http://www.ukzn.ac.za/docs/general-docs/ukzn-undergraduate-prospectus-2015.pdf?sfvrsn=2.

 

University of Pretoria, 2015, “Undergraduate study program information”, http://www.up.ac.za/media/shared/360/Documents/undergraduate-study-programme-information-brochure-2016.zp42855.pdf.

 


 

Universiteit van Pretoria, 2014, “Voorgraadse Fakulteitsbrosjure Gesondheidswetenskappe 2014/15”, http://www.up.ac.za/media/shared/Legacy/sitefiles/file/publications/2014/fb/gesondheidswetenskappe2014.pdf.

 

University of Witwatersrand, Johannesburg, 2015, “Admission Requirements (NSC)”, http://www.wits.ac.za/prospective/undergraduate/admissionrequirements/11644/admission_requirements_nsc.html.

 

Walter Sisulu University, 2015, “Health Science Faculty Requirements”, http://www.wsu.ac.za/waltersisulu/index.php/health-sciences-faculty-requirements/

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Mediese wetenskaplike: Wat behels dié beroep?
Karen van der Berg   Vir prof. Gerhard Walzl is mediese navorsing soos om lid van ʼn aflosspan te wees – die aflosstok moet aangegee word om die momentum te behou. Prof. Walzl is die hoof van die Universiteit Stellenbosch se Departement van Biomediese Wetenskappe. Maar wat behels ʼn mediese wetenskaplike se beroep? Vir hom […]
Wat behels ʼn beroep in die onderwys werklik?
Cyril Blackburn   Om ʼn onderwyser te wees, is ʼn edele beroep: Elke onderwyser het gedurende sy of haar loopbaan die geleentheid om ander te help ontwikkel en ʼn daadwerklike impak te maak sodat ʼn diverse groep leerders hulle volle potensiaal kan bereik. Die onderwys is ongelukkig ook een van die beroepe met die meeste […]
Tegnologie sal baie dokters, prokureurs en ander vakkundiges vervang
Richard Susskind en Daniel Susskind   Teen die agtergrond van die bewering dat kunsmatige intelligensie (KI) en robotte sit en wag om die grootste deel van vandag se werkmag  te vervang, glo die meeste van vandag se hoofstroomvakkundiges ─ dokters, prokureurs, rekenmeesters, ensovoorts ─ dat hulle grootliks ongeskonde anderkant sal uitkom. Tydens ons konsultwerk en […]
1 2 3 55