Loopbaanfokus: Mediese studies

Dinsdag, Mei 31st, 2016

Solette Swanepoel

 

Is jy die ouer van ’n hoërskoolkind wat daarvan droom om ’n dokter te word? Dalk hoor jy gerugte dat min tot medies toegelaat word, maar jy weet nie hoe om jou kind se kanse vir keuring te verbeter nie. Vervolgens word ’n paar vrae oor mediese studies beantwoord.

 

Waar kan ’n mens medies studeer?

In Suid-Afrika is daar agt universiteite in vyf provinsies waar jy die graad Baccalaureus in Geneeskunde en Snykunde (MBChB) kan verwerf: die Universiteit van Kaapstad, Stellenbosch, Walter Sisulu, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Witwatersrand, Pretoria en Sefako Makgatho Gesondheidswetenskappe.

 

Hoe werk toelating en keuring?          

Aansoekers kry voorlopige toelating op grond van hulle graad 11-gemiddelde asook die uitslae van ’n verpligte toets, naamlik die Nasionale Normtoets (NNT). Die toets verskaf meer inligting oor ’n voornemende aansoeker se wiskundevermoëns sowel as akademiese en kwantitatiewe geletterdheid.

Universiteite se toelatingsvereistes verskil, maar almal vereis dat die aansoeker die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen moet slaag. Verder vereis universiteite ook ’n minimum van 50-60% in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe. Sommige universiteite neem ook uitslae van ’n taal (meestal Engels) en Lewensoriëntering in ag. Voorlopig gekeurde studente wat nie aan bogenoemde toelatingsvereistes voldoen nie, verbeur die aanvanklike keuring.

Aansoekers word nie net op grond van akademiese prestasie gekeur nie. Universiteite neem ook aktiwiteite soos leierskap, sport, kultuur en gemeenskapsdiens in ag. Ander faktore soos landelike herkoms en ras speel ook ’n rol.

Doen betyds aansoek om toelating tot mediese studies. Die meeste universiteite se aansoeke sluit in Junie. Dit is ook wys om by meer as een universiteit aansoek te doen.

 

Hoe lank neem dit om te kwalifiseer?

Die studieprogram duur ses jaar by al die universiteite, behalwe by die Universiteit van die Vrystaat, waar mediese studente vyf jaar studeer.

Die MBChB-graadprogram sluit teoretiese, praktiese en kliniese komponente in. Studente word ook in hospitale en klinieke geplaas, waar hulle met pasiënte werk. So maak studente met verskeie mediese velde (soos kardiologie, urologie, ginekologie, neurologie, psigologie, narkose, farmakologie en verloskunde) kennis.

Na voltooiing van die graadprogram moet gegradueerdes wat as mediese praktisyns wil registreer, ’n internskap van twee jaar en gemeenskapsdiens van een jaar doen. Die internskap en gemeenskapsdiens is verpligtend want daarsonder kan gegradueerdes nie praktiseer nie.

 

Wat is die loopbaangeleenthede?

Mediese dokters kan in hospitale of in privaat praktyke praktiseer, vir voorgraadse studente doseer, of mediese navorsing doen. Spesialisrigtings, byvoorbeeld chirurgie, vereis verdere nagraadse studie.

 

Watter raad is daar vir voornemende mediese studente?

Sydney Carstens, ’n dosent van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch, beveel aan dat voornemende studente met heelwat dokters van verskillende ouderdomme praat voordat hulle besluit om medies te studeer. Verder kan voornemende mediese studente hulle voorberei deur sensitief te wees vir die eiesoortige mediese behoeftes van ons land.

 

 

Bronne:

 

Kovsie Life, 2015, “Kovsies Prospectus 2016”, http://kovsielife.ufs.ac.za/dl/Userfiles/Documents/00001/647_eng.pdf.

 

Maties, 2015, “2016 Undergraduate #Admission Requirements Stellenbosch University”, http://www.maties.com/assets/File/Elektronies_boekie_Eng_print2.pdf.

 

Maties, 2015, “Riglyne vir die keuring van MBChB-studente 2015”, http://www.maties.com/assets/File/MBCHB_KEURINGSRIGLYNE_2015.pdf

 

Sefako Makgatho Health Science University (SMU), 2015, “Undergraduate Courses”, Yhttp://www.smu.ac.za/documents/prospective_students/SMU%20-%20Undergraduate%20Courses.pdf.

 

University of Cape Town, 2015, “2016 Undergraduate Prospectus”,

http://www.uct.ac.za/downloads/uct.ac.za/apply/prospectus/uctugprospectus.pdf.

 

University of KwaZulu-Natal, “Undergraduate prospectus 2015”, 2014, http://www.ukzn.ac.za/docs/general-docs/ukzn-undergraduate-prospectus-2015.pdf?sfvrsn=2.

 

University of Pretoria, 2015, “Undergraduate study program information”, http://www.up.ac.za/media/shared/360/Documents/undergraduate-study-programme-information-brochure-2016.zp42855.pdf.

 


 

Universiteit van Pretoria, 2014, “Voorgraadse Fakulteitsbrosjure Gesondheidswetenskappe 2014/15”, http://www.up.ac.za/media/shared/Legacy/sitefiles/file/publications/2014/fb/gesondheidswetenskappe2014.pdf.

 

University of Witwatersrand, Johannesburg, 2015, “Admission Requirements (NSC)”, http://www.wits.ac.za/prospective/undergraduate/admissionrequirements/11644/admission_requirements_nsc.html.

 

Walter Sisulu University, 2015, “Health Science Faculty Requirements”, http://www.wsu.ac.za/waltersisulu/index.php/health-sciences-faculty-requirements/

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe om met ‘n Jekyll-en-Hyde-baas te werk
Anja van den Berg   Jy kan nie jou baas heeltemal kleinkry nie. Soms is hy maats met jou en innemend; ander kere verkleineer hy jou voor die span. Hoe hanteer mens ʼn bestuurder wat soos Doktor Jekyll en Meneer Hyde optree? “Die briljantste entrepreneurs, leiers en base verander van gedagte. Hulle roem daarop dat […]
Sal robotte teen 2025 jou werk oorneem?
Anja van den Berg   Van motors wat hulself bestuur tot sogenaamde ‘carebots’ vir bejaardes, verteenwoordig snelle vooruitgang in tegnologie reeds lankal ʼn potensiële bedreiging  vir baie beroepe wat normaalweg deur die menslike arbeidsmag uitgevoer word. Kundiges glo nou dat bykans 50% van beroepe wat tans bestaan, teen 2025 geheel en al oorbodig sal wees […]
Hoër salaris of korter pendelroete? Daar is ’n duidelike wenner
Amy Morin   Die glans van ’n groter salaristjek kan dit aanloklik maak om ‘n langer pendelroete te aanvaar. Dit is ’n dilemma waarvoor die meeste mense vroeër of later te staan kom. Hoeveel meer moet jy betaal word vir ’n pendelrit van ’n ekstra 30 minute? Hoeveel is jou tyd regtig werd? Jy is […]
1 2 3 51