Ontwikkel só jou gawes en talente

Donderdag, September 29th, 2016

Anna-Marie Uys

 

 

Dit is gewoonlik makliker om andere se talente en gawes raak te sien as wat dit is om jou eie raak te sien. Net omdat jy nie jou eie talente en gawes kan identifiseer nie, beteken dit nie dat jy niks het nie. Die eerste stap om jou eie vermoëns en vaardighede te ontwikkel, is ʼn skerp selfbewussyn en die vermoë om jou gawes en talente te identifiseer.

In ‘n referaat oor die ontwikkeling van begaafde kinders wat by ʼn internasionale konferensie gelewer is, bied die onderwyskenner prof. Sidney Moon die volgende hulpmiddels aan ouers en onderwysers van hierdie kinders om hulle te help om ’n selfbewussyn aan te kweek. Hierdie gereedskap is egter op almal van toepassing en kan jou ook help om jou gawes en talente te ontwikkel. Hulle is:

 • Ondersoek en assessering van belangstellings
 • Persoonlikheidsassessering
 • Talentassessering
 • Suiwering van waardes
 • Identifisering van sterktes en swakhede: Doen ‘n SWOT-analise van jouself, jou gawes en jou talente. ʼn SWOT-analise behels dat jy ʼn lys moet maak van jou sterktes en swakhede, jou geleenthede vir groei om nuwe vaardighede aan te leer en ook dat jy ʼn lys maak van die bedreigings wat daarmee gepaard gaan en om dit alles teen mekaar op te weeg en die regte besluit te neem.
 • Empiriese leer: Dit is ʼn manier waarop jy kan toets of jou belangstelling werklik geprikkel word deur die talent en gawe wat jy geïdentifiseer het. Jy het dalk ingezoem op fotografie as jou talent en jy het jou teorie getoets deur ʼn kursus te loop of ʼn klas oor fotografie by te woon, maar toe uitgevind dat jy nie daarvan hou om ure vir die regte foto te wag nie. Jou talent lê eintlik in die ontwikkeling en redigering van foto’s.

Hoe om jou talente en gawes te ontwikkel, kan selfs eenvoudiger gestel word:

 1. Ontdek jou talent deur jou kreatiwiteit, artistieke vermoë en persoonlike vaardighede te ondersoek. As jy sukkel om jou eie talente en gawes te identifiseer, vra dié wat jou ken ─ jou familie en vriende ─ om te help. As jy steeds onseker is, maak dit ʼn saak van gebed en meditasie.
 2. Ontwikkel jou talent deur oefening, nog oefening en selfs nog meer oefening. Soos die gesegde sê: oefening baar kuns.
 3. Glo in jouself.
 4. Leer die vaardighede aan wat jy nodig het om jou talent of gawe te beoefen. Om ʼn nuwe vaardigheid aan te leer, is nie maklik nie en dit word moeiliker hoe ouer mens word. As jy foute maak, leer daaruit en as jy suksesvol is, vier dit.
 5. Hou aan oefen om jou talent te ontwikkel.
 6. Gebruik jou talent deur dit met andere te deel. Om jou talent met andere te deel, maak jou meer selfverseker, gee jou selfvertroue ʼn hupstoot en verbeter jou lewensgehalte.

Net soos enige ander taak wat jy aanpak, vereis persoonlike ontwikkeling die skep van ʼn raamwerk waaraan jy jou sukses kan meet, byvoorbeeld deur voorbeelde te stel, deur ʼn norm te stel en deur assessering.

Die ontwikkeling van jou persoonlike gawes en talente hou die volgende voordele in (om maar ‘n paar te noem). Dit:

 • versterk bewussyn en identiteit;
 • ontwikkel talente en potensiaal;
 • bou mensekapitaal;
 • fasiliteer indiensneembaarheid; en
 • help met die verwerkliking van drome en strewes.

  Ander voordele is:

 • die aanleer van nuwe vaardighede;
 • geestelike ontwikkeling; en
 • die versterking van lewensgehalte.

Moon sluit haar referaat af met die stelling dat die ontwikkeling van persoonlike talent en hoëvlak-prestasie tot ʼn lewe van vervulling lei. Die suksesvolle ontwikkeling van jou gawes en talente gaan alles oor die moeite wat jy doen om ʼn nuwe vaardigheid te bemeester. Die regte vaardighede word bemeester deur hard te studeer en nog harder te oefen om jou doelwitte te bereik en jou drome en strewes te verwerklik.

 

Verwysings

 

MOON, S. 2002.  Referaat gelewer by die 8ste Jaarlikse Konferensie van die  European Council for High Ability, Rhodes, Greece. [Web:]  http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10047.aspx [Accessed: 26 November 2014].

 

SLEEPER, D. 2014.  6 Ways to develop your talents.  [Web:]  http://familyshare.com/6-ways-to-develop-your-talents [Accessed: 26 November 2014].

 

WIKIPEDIA. 2014.  Personal development.  [Web:]  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development  [Accessed: 26 November 2014]

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Mediese wetenskaplike: Wat behels dié beroep?
Karen van der Berg   Vir prof. Gerhard Walzl is mediese navorsing soos om lid van ʼn aflosspan te wees – die aflosstok moet aangegee word om die momentum te behou. Prof. Walzl is die hoof van die Universiteit Stellenbosch se Departement van Biomediese Wetenskappe. Maar wat behels ʼn mediese wetenskaplike se beroep? Vir hom […]
Wat behels ʼn beroep in die onderwys werklik?
Cyril Blackburn   Om ʼn onderwyser te wees, is ʼn edele beroep: Elke onderwyser het gedurende sy of haar loopbaan die geleentheid om ander te help ontwikkel en ʼn daadwerklike impak te maak sodat ʼn diverse groep leerders hulle volle potensiaal kan bereik. Die onderwys is ongelukkig ook een van die beroepe met die meeste […]
Tegnologie sal baie dokters, prokureurs en ander vakkundiges vervang
Richard Susskind en Daniel Susskind   Teen die agtergrond van die bewering dat kunsmatige intelligensie (KI) en robotte sit en wag om die grootste deel van vandag se werkmag  te vervang, glo die meeste van vandag se hoofstroomvakkundiges ─ dokters, prokureurs, rekenmeesters, ensovoorts ─ dat hulle grootliks ongeskonde anderkant sal uitkom. Tydens ons konsultwerk en […]
1 2 3 55