Foto: Andrea Piacquadio | PexelsWaarom om oorgekwalifiseerd te wees 'n professionele gevaar is

Woensdag | 26 Augustus | 2020

Deur Dr Eugene Brink

Goed, jy het jou werk verloor of jy soek net iets anders en is gewillig om “oor te begin”.

Jy het die vaardighede, ervaring en kwalifikasies maar nogtans is daar een klein probleempie: Jy mag heeltemal te veel hiervan hê.

In ʼn neutdop, dit beteken jy is oorgekwalifiseerd vir die werk en dit mag nydige kyke van werwers ontlok. Dis ʼn oorvloed van rykdom, maar ʼn ongelukkige realiteit in die wêreld van werk. “Dit behoort nie ʼn versperring (tot indiensneming) te wees nie, maar dit is dikwels die geval,” sê Cheryl Santiago, ʼn loopbaan-oorgangsafrigter by GetHiredCoach.com.

Reg of verkeerd, daar is ʼn magdom redes hiervoor, wat ons nou in meer diepte sal ondersoek.

  1. Salaris

Een van die hoofredes waarom jy as “oorgekwalifiseerd” gebrandmerk mag word, is dat die werkgewer bekommerd is dat hy/sy jou nie voldoende kan vergoed nie.

“Voordat hulle ʼn werwingsproses begin, weet werkgewers gewoonlik rofweg hoeveel hulle kan bekostig om die nuwe werknemer te betaal,” sê Jacob Share, ʼn kundige op die gebied van werksoektogte. “Omdat jy oor meer ervaring en vaardighede beskik as ander kandidate, erken werknemers dat jy meer waarde aanbied en word jy beskou as iemand wat ʼn hoër salaris sal benodig, al is jou salarisvereistes nog nie eers in onderhoude bespreek nie. Indien daardie salaris soos hulle dit sien hoër is as hulle begroting vir die pos, is jy oorgekwalifiseerd.”

  1. Jy sal verveeld raak en nie lank bly nie

Dit is ʼn ware bekommernis wat selfs jy as die werksoeker in gedagte moet hou. “Die persone wat iemand in diens neem, dink dikwels dat iemand wat daaraan gewoond is om hoër vlak of meer interessante werk te doen onmoontlik gelukkig kan wees met minder uitdagende verantwoordelikhede, en hulle neem aan jy sal gou verveeld raak, dan gefrustreerd en dan wil padgee,” sê Alison Green, blogger en skrywer oor werk- en bestuuraangeleenthede.

Werwers en werknemers sal ook tot die logiese gevolgtrekking kom dat jy desperaat was toe jy aansoek gedoen het, maar rusteloos mag raak sodra jou omstandighede verbeter. Maatskappye wil graag vir die toekoms aanstellings maak en hulle institusionele kapasiteit en geheue bou, en iemand wat waarskynlik nie gewillig is om te bly nie, mag hulle ontmoedig om daardie persoon in diens te neem.

  1. Weerstand tot spanwerk en nuwe ervarings

Iemand met superieure kwalifikasies mag in ʼn snob verander, kollegas en jonger bestuurders ignoreer en weerstand daarteen bied om in te pas en nuwe vaardighede te leer. “Baie bestuurders, veral nuwes, is bekommerd dat indien hulle iemand met meer ondervinding aanstel, daardie persoon dinge op sy/haar eie manier sal wil doen eerder is op die manier wat die bestuurder verlang,” sê F. John Reh, bydraer tot The Balance Careers.

“As jy oor beduidend meer ervaring beskik as die bestuurder wat jou aanstel, mag hy/sy bekommerd wees dat jy nie gelukkig of gemaklik sal wees om instruksies van hom/haar te ontvang nie, en dat jy sal dink jy weet beter. Wat meer is, as die bestuurder nie volslae in haarself seker is van haar vaardighede nie, mag sy haar bekommer dat jy wel van beter weet en haar besluite sal veroordeel – wat daartoe kan lei dat sy jou kandidatuurskap geheel en al oor die hoof sien,” sê Green.

 

Bronne

Alison Green, 31 July 2013, “Why employers don’t want to hire overqualified candidates”, https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2013/07/31/why-employers-dont-want-to-hire-overqualified-candidates.

  1. John Reh, 27 Mei 2019, “Hiring overqualified workers”, https://www.thebalancecareers.com/should-you-hire-overqualified-workers-2275743.

Jacob Share, 6 April 2017, “9 scary reasons overqualified job seekers are rejected”, https://jobmob.co.il/blog/reasons-overqualified-job-seekers-are-rejected/.

Kate Ashford, 2020, “What to do when you’re told you’re overqualified for a job”, https://www.monster.com/career-advice/article/overqualified-for-job-081417.

 

Besoek webwerf