Wat behels die werk van ’n sake-ontleder?

Dinsdag, November 22nd, 2016

Besigheidsontleders werk nou saam met maatskappye en organisasies om hulle te help met die verandering en verbetering van die wyses waarop hulle dinge doen.

Hulle werk in baie bedrywe, van IT- en finansiële dienste tot telekommunikasie en die kleinhandel. As jy daarvan hou om probleme op te los, goed is met die ontleding van data en uitstekende kommunikasievaardighede het, kan dit die ideale loopbaan vir jou wees. Daar is verskeie maniere om in hierdie loopbaan in te kom. Jy kan ʼn graad of ʼn nagraadse kwalifikasie in ʼn vak soos besigheid of IT verkry, of jy kan die ondervinding en deskundigheid gebruik wat jy in die bestuur van projekte opgedoen het.

 

Werkaktiwiteite

As ʼn besigheidsontleder sal jy met senior bestuurders en ander vakkundiges saamwerk ter ondersteuning van veranderings in die wyse waarop ʼn organisasie werk. Dit kan veranderinge oor die bestek van ʼn hele besigheid wees of dit kan tot een deel daarvan beperk wees. Jy kan, byvoorbeeld, help om ʼn maatskappy se besluitnemingsprosesse te verbeter, om die invoer van ʼn nuwe IT-stelsel te steun of te help om ʼn bemarking- en verkoopstrategie te ontwikkel.

Na gelang van die bepaalde projek, kan jy:

 • met bestuurders oor hul ontwikkelingstrategie praat om uit te vind wat hul doelwitte vir die besigheid is;
 • feiteondersoeke van die besigheid se prosesse uitvoer om vas te stel wat hulle doen en hoe hulle dit doen;
 • jou bevindings ontleed en datamodelle gebruik om aanbevelings vir veranderinge en verbeterings te ontwerp;
 • kyk na die potensiële impak en risiko’s van jou aanbevelings;
 • die voordele van jou aanbevelings vir die besigheid verduidelik;
 • ʼn geskrewe rekord hou van vereistes en aanbevelings en hoe daarby uitgekom is;
 • met die bestuurspan saamstem oor die beste manier om die aanbevole veranderings te implementeer;
 • toesig hou oor die toetsing en gehaltekontrolering van die aanbevelings; en
 • die personeel ondersteun wie se verantwoordelikheid dit is om die veranderings aan te bring en alle probleme aanmeld.

In sommige gevalle kan jy verantwoordelik wees vir die projek tot by voltooiing.

  

Toetreevereistes

Daar is verskillende maniere om ʼn besigheidsontleder te word en die roete wat jy sal volg, sal van jou kwalifikasies en veral jou ondervinding afhang. Baie ontleders het ʼn tegniese agtergrond, byvoorbeeld in sagtewareontwikkeling of programmering. Dit is nuttig omdat nuwe IT-stelsels en digitale tegnologie dikwels die grootste deel van ʼn organisasie se ontwikkelingsplanne uitmaak. ʼn Kwalifikasie of graad- op nagraadse vlak in vakke soos rekenaarwetenskap, besigheidinligtingstelsels, rekenaar- en stelselontwikkeling en in besigheidsbestuur kan baie nuttig wees.

 

Vaardighede, belangstellings en eienskappe

As ʼn besigheidsontleder het jy die volgende nodig: die vermoë om probleme uit verskillende hoeke te bekyk en op te los; uitstekende analitiese vaardighede; die vermoë om noukeurig aandag aan detail te gee; uitstekende kommunikasievaardighede; uitstekende spanwerkvaardighede en die vermoë om met mense op alle vlakke te werk; die vermoë om ʼn span te lei en te motiveer; takt, diplomasie en goeie onderhandelingsvaardighede; die vermoë om take te prioritiseer; die vermoë om probleme te voorsien en op onvoorsiene veranderings te reageer; die vermoë om spertye na te kom; ʼn bewustheid van die kommersiële druk op besighede; en ʼn verbintenis tot jou professionele ontwikkeling.

 

Bron: UK National Careers Service

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Wil jy graag jou eie baas wees? Vra dan eers jouself die regte vrae
Anja van den Berg   Die meeste mense begryp dat besigheidskennis nodig is om ʼn besigheid te bedryf, maar die meeste suksesvolle besigheidseienaars het ook bykomende vaardighede en eienskappe wat ʼn suksesvolle besigheid aanhelp. Voordat jy besluit om met ʼn besigheid te begin, moet jy nadink oor watter eienskappe jy het, hoe jou kop werk […]
Die kliënt kom altyd eerste
Karen van der Berg   Die noodsaaklikheid om goeie verhoudings met kliënte te bou, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Dit is deur hierdie verhoudings wat jy werklik jou kliënte se behoeftes begin verstaan. Hannes Venter van Global & Local Inc., ’n konsultant wat hulp aan klein ondernemings bied, het vyf goue reëls om goeie […]
Voortdurende veranderings in die werkplek
Anja van den Berg   In die 1960’s het die werkplek gewentel om ʼn nege-tot-vyf-werkdag, mans het hulle vroue en kinders tuis onderhou, en werk het gewoonlik fisiese arbeid behels. Personeel het by die werk gerook – selfs in die kantoor – en daar was geen voorskrifte vir korrekte etiket in die personeelkombuis nie, aangesien […]
1 2 3 53