Wat behels die werk van ’n sake-ontleder?

Dinsdag, November 22nd, 2016

Besigheidsontleders werk nou saam met maatskappye en organisasies om hulle te help met die verandering en verbetering van die wyses waarop hulle dinge doen.

Hulle werk in baie bedrywe, van IT- en finansiële dienste tot telekommunikasie en die kleinhandel. As jy daarvan hou om probleme op te los, goed is met die ontleding van data en uitstekende kommunikasievaardighede het, kan dit die ideale loopbaan vir jou wees. Daar is verskeie maniere om in hierdie loopbaan in te kom. Jy kan ʼn graad of ʼn nagraadse kwalifikasie in ʼn vak soos besigheid of IT verkry, of jy kan die ondervinding en deskundigheid gebruik wat jy in die bestuur van projekte opgedoen het.

 

Werkaktiwiteite

As ʼn besigheidsontleder sal jy met senior bestuurders en ander vakkundiges saamwerk ter ondersteuning van veranderings in die wyse waarop ʼn organisasie werk. Dit kan veranderinge oor die bestek van ʼn hele besigheid wees of dit kan tot een deel daarvan beperk wees. Jy kan, byvoorbeeld, help om ʼn maatskappy se besluitnemingsprosesse te verbeter, om die invoer van ʼn nuwe IT-stelsel te steun of te help om ʼn bemarking- en verkoopstrategie te ontwikkel.

Na gelang van die bepaalde projek, kan jy:

 • met bestuurders oor hul ontwikkelingstrategie praat om uit te vind wat hul doelwitte vir die besigheid is;
 • feiteondersoeke van die besigheid se prosesse uitvoer om vas te stel wat hulle doen en hoe hulle dit doen;
 • jou bevindings ontleed en datamodelle gebruik om aanbevelings vir veranderinge en verbeterings te ontwerp;
 • kyk na die potensiële impak en risiko’s van jou aanbevelings;
 • die voordele van jou aanbevelings vir die besigheid verduidelik;
 • ʼn geskrewe rekord hou van vereistes en aanbevelings en hoe daarby uitgekom is;
 • met die bestuurspan saamstem oor die beste manier om die aanbevole veranderings te implementeer;
 • toesig hou oor die toetsing en gehaltekontrolering van die aanbevelings; en
 • die personeel ondersteun wie se verantwoordelikheid dit is om die veranderings aan te bring en alle probleme aanmeld.

In sommige gevalle kan jy verantwoordelik wees vir die projek tot by voltooiing.

  

Toetreevereistes

Daar is verskillende maniere om ʼn besigheidsontleder te word en die roete wat jy sal volg, sal van jou kwalifikasies en veral jou ondervinding afhang. Baie ontleders het ʼn tegniese agtergrond, byvoorbeeld in sagtewareontwikkeling of programmering. Dit is nuttig omdat nuwe IT-stelsels en digitale tegnologie dikwels die grootste deel van ʼn organisasie se ontwikkelingsplanne uitmaak. ʼn Kwalifikasie of graad- op nagraadse vlak in vakke soos rekenaarwetenskap, besigheidinligtingstelsels, rekenaar- en stelselontwikkeling en in besigheidsbestuur kan baie nuttig wees.

 

Vaardighede, belangstellings en eienskappe

As ʼn besigheidsontleder het jy die volgende nodig: die vermoë om probleme uit verskillende hoeke te bekyk en op te los; uitstekende analitiese vaardighede; die vermoë om noukeurig aandag aan detail te gee; uitstekende kommunikasievaardighede; uitstekende spanwerkvaardighede en die vermoë om met mense op alle vlakke te werk; die vermoë om ʼn span te lei en te motiveer; takt, diplomasie en goeie onderhandelingsvaardighede; die vermoë om take te prioritiseer; die vermoë om probleme te voorsien en op onvoorsiene veranderings te reageer; die vermoë om spertye na te kom; ʼn bewustheid van die kommersiële druk op besighede; en ʼn verbintenis tot jou professionele ontwikkeling.

 

Bron: UK National Careers Service

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Hoe om met ‘n Jekyll-en-Hyde-baas te werk
Anja van den Berg   Jy kan nie jou baas heeltemal kleinkry nie. Soms is hy maats met jou en innemend; ander kere verkleineer hy jou voor die span. Hoe hanteer mens ʼn bestuurder wat soos Doktor Jekyll en Meneer Hyde optree? “Die briljantste entrepreneurs, leiers en base verander van gedagte. Hulle roem daarop dat […]
Sal robotte teen 2025 jou werk oorneem?
Anja van den Berg   Van motors wat hulself bestuur tot sogenaamde ‘carebots’ vir bejaardes, verteenwoordig snelle vooruitgang in tegnologie reeds lankal ʼn potensiële bedreiging  vir baie beroepe wat normaalweg deur die menslike arbeidsmag uitgevoer word. Kundiges glo nou dat bykans 50% van beroepe wat tans bestaan, teen 2025 geheel en al oorbodig sal wees […]
Hoër salaris of korter pendelroete? Daar is ’n duidelike wenner
Amy Morin   Die glans van ’n groter salaristjek kan dit aanloklik maak om ‘n langer pendelroete te aanvaar. Dit is ’n dilemma waarvoor die meeste mense vroeër of later te staan kom. Hoeveel meer moet jy betaal word vir ’n pendelrit van ’n ekstra 30 minute? Hoeveel is jou tyd regtig werd? Jy is […]
1 2 3 51